18
cropped-mini_box_firstaid.png

BLS-D / PBLS-D –หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

from
฿2.500,00฿2.000,00

BLS-D / PBLS-D –หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลที่เหมาะสำหรับทุกคน

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
 • Activity Level Leisurely
  1/8
All about the BLS-D / PBLS-D –หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ.

BLS-D / PBLS-D / EFR – BASE LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATOR COURSE หลักสูตรการปฐมพยาบาล / สำหรับบุคคลทั่วไป เหมาะสำหรับทุกคน

ในระหว่างการเรียนหลักสูตรการฝึกอบรม คุณจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยในระหว่างที่รอการช่วยเหลือจากทีมกู้ชีพ ในหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( BLS-D ) และ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก ( PBLS-D ) ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

โดยวัตถุประสงค์หลักคือการช่วยชีวิตในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที ให้ทุกคนมีความรู้และปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถ

การเข้าร่วมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ(BLS-D) จะเปิดโลกแห่งความรู้ใหม่ๆ ให้ตระหนักถึงความสามารถในการสร้างความแตกต่าง และเข้าช่วยเหลือได้สุดความสามารถอย่างทันท่วงทีในกรณีที่จำเป็น

 • การช่วยหายใจ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการสังเกตุและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
 • วิธีการสังเกตุผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย (กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน)
 • การจัดระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR, ) และฝึกการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเด็ก

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากการเข้าอบรบเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนจบหลักสูตรทั้งหมดแล้ว

มีวิทยากรผู้สอนคุณภาพ  ซึ่ง BLS-D Academy จะนำคุณไปสู่การรับรู้ และ การมีจิตใจที่ดีขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ


blsd academy first aid
 ให้การปฐมพยาบาล blsd academy
BLS-D academy first aid training academy
มีสถาบันฝึกอบรมการปฐมพยาบาล BLS-D Academy 
first-aid instructor training pediatric
มีครูฝึกปฐมพยาบาลสำหรับเด็ก
first aid academy
ให้การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
BLS-D Thailand academy "first aid" - basic life support course manichin
 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (EFR )  ซึ่งมีในหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่ประเทศไทย

โครงสร้างของหลักสูตรการปฐมพยาบาล

การฝึกสอนในระหว่างหลักสูตรทั้งหมด จะอธิบายด้วยวิธีที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีภาพประกอบอย่างถูกต้อง โดยครูผู้สอนและผู้ช่วย

นอกจากนี้เพื่อสร้างเทคนิคในแบบของตัวเอง หลักสูตรนี้ส่วนใหญ่จะทุ่นเทให้กับการทดสอบภาคปฏิบัติจริงกับหุ่นที่ได้รับการรับรอง และโดย AED Trainer ซึ่งสามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้ช่วยชีวิตสามารถปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง

แลในตอนท้ายของแต่ละหลักสูตรจะมีการตรวจสอบความรู้ ซึ่งดำเนินการผ่านข้อสอบแบบปรนัย ช่วยให้คุณสามารถทบทวนหัวข้อทั้งหมดและชี้แจงข้อสงสัยได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อคุณได้เข้าร่วมหลักสูตร BLS-D / PBLS-D course of  BLS-D Academy คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ ดังนี้ :

 • สามารถรับมือและป้องกันอุบัติเหตุที่เกินขึ้นในบ้านที่ทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจ หรือภาวะหัวใจหยุดเต้น
 • สามารถสังเกตุสัญญานและอาการของภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
 • สามารถประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมในสถานการณ์ภาวะหยุดหายใจ หรือภาวะหัวใจหยุดเต้น
 • การฝึก CPR ในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก
 • การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 • การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าฯ AED ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
 • ดำเนินการเปิดทางเดินหายใจ ใน ผู้ใหญ่ เด็ก และทารก
 • การป้องกันสิ่งแปลกปลอมในเด็ก และทารก

การรับรองหลักสูตร BLS-D FIRST AID

เมื่อสำเร็จหลักสูตรคุณจะได้รับการรับรองผู้ปฏิบัติการปฐมพยาบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ความสำเร็จของการรับรองหลักสูตร BLS-D / PBLS-D  ยังเป็นข้อบังคับและเป็นการเตรียมการสำหรับ Rescue Diver และ Freediving  ซึ่งอยู่ในระดับหลักสูตรของหน่วยงานสอนดำน้ำที่สำคัญของโลก

สื่อประกอบการสอน

หลักสูตรนี้มีคู่มือประกอบการสอนที่เข้าใจง่าย มีรูปประกอบมากมายตามข้อกำหนดของ ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation.
BLS-D Academy มีการใช้สื่อออนไลน์หรือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของดิจิตอลเท่านั้น เพื่อรับประกันว่าคุณจะได้รับเนื้อหาหลักเกณฑ์ที่อัพเดตล่าสุดอย่างเป็นทางการตลอดเวลา

The course package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this course?Items that are included in the cost of course price.

หลักสูตรโปรแกรมประกอบด้วย:

 • เทคนิคการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในเด็กและผู้ใหญ่
 • การเปิดทางเดินหายใจในเด็กและผู้ใหญ่
 • การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกอัตโนมัติ ( AED, Automatic External Defibrillator )
 • คู่มือออนไลน์
 • ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • ครูผู้สอน
 • ใบประกาศนียบัตร
 • การรับรอง