Pediatric BLS course
  • sale

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในเด็ก

BLS-D Courses Thai

สำหรับอุบัติเหตุซ้ำซากหรือร้ายแรงทุกครั้งอาจเกี่ยวข้องกับเราหรือเด็กคนอื่น ๆ ดังนั้น เราต้องรู้วิธีช่วยเหลือพวกเขา! และเรารู้ว่าต้องทำอย่างไร?

from ฿2.500,00฿2.000,00
  • sale

BLS-D / PBLS-D –หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

BLS-D Courses Thai

BLS-D / PBLS-D –หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลที่เหมาะสำหรับทุกคน

from ฿2.500,00฿2.000,00