ด้วยคำขวัญ : “ข้อมูลที่ต้องการบันทึก” BLS-D ACADEMY นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับรู้ถึงความสำคัญในการจัดการขั้นพื้นฐานของการศึกษาสัญญานในผู้ป่วยเด็กและทารกในครรภ์

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร BLS-D อะคาเดมี่ ทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้สอนวิธีปฏิบัติในการล้างทางเดินหายใจที่ถูกต้องสำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และทารก

ในระหว่างการเรียน ครูผู้สอนจะให้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอธิบายถึงเทคนิคการป้องกันการอุดตันและวิธีการปลดบล็อคสำหรับเด็กและทารกแรกเกิด ซึ่งจะใช้เวลาอบรมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยจะให้ผู้เรียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริง

Open Day First Aid – BLS-D
first-aid instructor training pediatric
first aid instructor training pediatric