BLS-D Academy Thailand

BLS-D อะคาเดมี่ ประเทศไทย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น – หลักสูตรการดูแลในเด็กระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

BLS-D อะคาเดมี่ เป็นหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม ของอาจารย์หรือครูผู้สอนในโรงเรียนหรือในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล

เรามุ่งหวังที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมการป้องกัน การช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐาน (“การปฐมพยาบาล”) โดยพัฒนาขึ้นสำหรับครูผู้สอน ทาง โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการธุรกิจ และ ศูนย์กีฬา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เราสามารถจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานในหน่วยงานของท่าน ให้ทราบถึงความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการเหตุฉุกเฉิน

BLS-D อะคาเดมี่ ได้เน้นการฝึกอบรมจากครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรับประกันหลักสูตรคุณภาพสูงที่จัดการฝึกอบรม

การเข้าร่วมหลักสูตรการปฐมพยาบาล BLS-D อะคาเดมี่, ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักสูตร BLS-D ในระดับนานาชาติ , การทำ CPR , การช่วยเหลือด้วยการให้ออกซิเจน , โควิด 19, ใบรับรองการปฐมพยาบาลที่ทั่วโลกยอมรับ.


“ข้อมูลบันทึก”

การให้ข้อมูลฟรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าใจถึงความสำคัญของการฝึกอบรม เพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการป้องกันและจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่สามารถใช้ได้ชีวิตประจำวัน

เปิดวันทำการ ทางเราจะมีวิธีการสาธิตและประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ ในเด็ก และ ทารกแรกเกิด

ซึ่งสำหรับผู้ปกครองและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง (และเหมาะสำหรับทุกคน)

BLS-D อะคาเดมี่ ในโรงเรียน และสถานศึกษา

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อแนะนำเด็กและเยาวชนให้รู้จักกับหัวข้อการฝึกอบรมและป้องกัน รวมถึงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การฝึกอบรม สามารถทำได้ในชั่วโมงเรียน เกี่ยวกับการจัดการปัญหาต่าง ๆ เช่น การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ, การป้องกันหรือการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น การสื่อสารเพียงพอสำหรับคู่สนทนาระบุไว้ใน : ประถมศึกษา 4-5 (9-11 ปี) มัธยมศึกษา (11-14 ปี)

หลักสูตรคุณภาพสูง และการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้สอนของเรา สามารถรับประกันการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลที่ดีที่สุดให้กับท่าน

BLS-D Thailand academy "first aid" - basic life support course manichin
การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน / หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องกระตุ้นหัวใจอัติโนมัติ ( BLS-D) ที่ประเทศไทย
oxygen provider "first aid" course
หลักสูตร“ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จาก BLS-D Academy ประเทศไทย

สถาบันการศึกษาของเราใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์หรือระบบดิจิตอลเท่านั้น เพื่อรับประกันว่าหลักสูตรได้รับการอัพเดตใหม่อยู่ตลอดเวลา

BLS-D อะคาเดมี่ หลักสูตรล่าสุดได้รับการอัปเดตตามหลักเกณฑ์ โควิด -19


เป้าหมายของเรา :

  • การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในหลักสูตรเชิงลึกสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยสม้ครใจ และ เอกชน
  • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายผู้สอนที่อุทิศตน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและการป้องกันให้ได้มากที่สุด
  • เรามุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
  • สนับสนุนและให้การช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ สมาคมหน่วยงานกู้ภัย และช่างเทคนิคด้านกู้ภัย

WHY BECOME A BLS-D INSTRUCTOR ?

“Train to Save” is our motto.

Deciding to become a bls-d Instructor, could be considered a turning point, both because it is an important step and denotes maturity and a sense of responsibility thanks to which a very important social function can be carried out, educating citizens to safety , and because today, that of the BLS-D instructor is undoubtedly a professional outlet, a profession that can be a very valid alternative to a traditional job.

HOW TO BECOME A BLS-D INSTRUCTOR ?

Becoming a bls-d Instructor of the BLS-D Academy teaching agency is very simple, just consult the centers section, to see where the Instructor Training Center or the National Instructor Trainer is located closest to your home, or send an email to info@blsd-thailand.com to receive information directly from the central office that will put you in contact with the Trainer most suited to your needs.

Why attend a first aid – BLS-D course

Knowing what to do when everyone else is not prepared can make the difference between life and death.

Knowing how to intervene to save a life could change one’s existence.