• sale

BLS-D / PBLS-D –หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

BLS-D Courses Thai

BLS-D / PBLS-D –หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลที่เหมาะสำหรับทุกคน

from ฿2.500,00฿2.000,00